Navigare: Home » Conducerea

Conducerea societăţii

Organele de conducere ale societăţii S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A., sunt:

Adunarea Generală a Acţionarilor, având următoarea componenţă:

  • VITUS IOAN

Consiliul de administraţie, format din următorii membrii:

  • GOIA RADU ANDREI- presedinte CA
  • POP DANIELA
  • IURIAN MIHAIL ADRIAN
  • KISS IULIU
  • TEHEI MIHAI VLAD

Director general :

  • CÎMPEAN Paul Cristian