Navigare: Home » Despre noi

Despre noi

Prin adoptarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii nr. 124/20.12.2012, privind aprobarea modificarii denumirii S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii in S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A., S.C. SLCIAS S.A. Campia Turzii devine S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A., Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Societatea se infiinteaza in baza Hotararii Consiliului Local nr. 37/29.08.2005 emisa in temeiul art. 36 din OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea unitatilor economice de stat în regii autonome sau în societati comerciale si in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata.

Conform art. 283 (4) din Legea nr. 31/1990 asociatul unic al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A., este Municipiul Câmpia Turzii, în numele statului român, cu sediul in Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 2, judetul Cluj.

COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. este organizată sub forma unei societăţi pe actiuni cu capital integral de stat.

Sediul societatii este in Câmpia Turzii, Str. P-ţa Unirii, nr.16C, jud Cluj.

Societatea are deschis un punct de lucru in Campia Turzii, str. Lamiroristilor, FN, jud. Cluj – Staţia de sortare deşeuri reciclabile.