Domenii de activitate

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. isi desfasoara activitatea in domeniul public si privat al statului avand ca activitati principale :

Obiectul principal:

 • este din domeniul 381 – Colectarea deseurilor şi se referă la 3811-Colectarea deseurilor nepericuloase.

In obiectul de activitate al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A. sunt cuprinse de asemenea şi obiecte secundare de activitate:

 • Cod CAEN: 1623 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
 • Cod CAEN: 1624 Fabricarea de ambalaje din lemn
 • Cod CAEN: 2361 Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii
 • Cod CAEN: 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
 • Cod CAEN: 3101 Fabricarea mobilierului pentru birou şi magazine (exclusiv cele din metal)
 • Cod CAEN: 3102 Fabricarea mobilierului pentru bucătării
 • Cod CAEN: 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • Cod CAEN: 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
 • Cod CAEN: 4120Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
 • Cod  CAEN: 4321Lucrari de instalaţii electrice
 • Cod CAEN: 4322 Lucrări de instalaţii sanitare de incalzire si de aer conditionat
 • Cod CAEN: 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru constructii
 • Cod CAEN: 4331 Lucrări de ipsoserie
 • Cod CAEN: 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
 • Cod CAEN: 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
 • Cod CAEN: 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • Cod CAEN: 4339 Alte lucrari de finisare
 • Cod CAEN:4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
 • Cod CAEN: 4941 Transporturi rutiere de marfuri
 • Cod CAEN: 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • Cod CAEN: 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
 • Cod CAEN: 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie, pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
 • Cod CAEN: 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
 • Cod CAEN: 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • Cod CAEN: 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 • Cod CAEN: 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme rutiere grele
 • Cod CAEN: 8129 Activităţi de curăţenie
 • Cod CAEN: 3812 Colectarea deseurilor periculoase
 • Cod CAEN: 9630 Activităţi de pompe funebre şi similare
 • Cod CAEN: 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
 • Cod CAEN: 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
 • Cod CAEN: 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
 • Cod CAEN:3900 Activitati si servicii de decontaminare
 • Cod CAEN: 3831 Demontarea masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 • Cod CAEN:3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate