Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul în Municipiul Câmpia Turzii, Pța. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/1179/2008, având CUI RO23503516, notifică tuturor colaboratorilor societății faptul că prin Incheierea Civilă nr. 1728 din data de 09.09.2022, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul 806/1285/2022, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței față de societatea Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., ca urmare a cererii debitoarei prin care subscrisa și-a manifestat intentia de a intra în reorganizare judiciară, totodată fiind numit ca administrator judiciar al societății Cabinetul Individual de Insolvență DORNER PETER EGON, cu sediul în Com. Baciu, sat Baciu, str. Transilvaniei, nr. 171, jud. Cluj, CP 407055, identificat cu cod fiscal RO26863951, având nr. de înregistrare in Registrul UNPIR: RFO I 3283 din 25.03.2016.

13 Septembrie 2022