Anunț de recrutare și selecție pentru desemnarea directorului general al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Consiliul de Administratie al SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA, societate comerciala aflata sub autoritatea tutelara a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, jud. Cluj, anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului de: DIRECTOR GENERAL al societatii, in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Procedura se va desfasura cu respectarea principiilor transparentei, liberului acces, obiectivitatii, egalitatii de sanse, nediscriminarii si profesionalismului.

Obiectivele urmarite in cadrul procedurii de evaluare si selectie a candidatilor sunt: imbunatatirea performantelor intreprinderii prin angajarea celor mai competente persoane capabile sa indeplineasca atributiile functiei in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate.

Deatlii în atașament.

16 Noiembrie 2021