Selecția membrilor Consiliul de Administrație pentru Societatea COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de autoritate publică tutelară, lansează procesul de recrutare a cinci poziţii de membru în Consiliul de Administrație la societatea COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

Mai multe detalii in atasament

28 Iunie 2021