Amplă campanie de dezinsecție la Câmpia Turzii

Ca urmare a creșterii numărului de insecte și artropode, Compania de Salubritate S.A., va declanșa o procedură de dezinsecție care vizează spațiile de pe raza întregului municipiu.

Activitatea menționată mai sus este executată în baza "Contractului de delegare a gestiunii activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție inclusiv dreptul de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă activității, în aria administrativ teritorială a municipiului Câmpia Turzii", nr. 15808 / 14.06.2017, anexa la H.C.L. nr. 22 din 23.02.2017.

Astfel, în perioada 13.06.2019 – 18.06.2019, între orele 22.00 - 04.00, se va efectua activitatea de dezinsecţie în următoarele locaţii:

  • Dezinsecție contra căpuşelor, ţânţarilor şi omizilor în spațiile verzi de pe raza municipiului Campia Turzii;
  • Dezinsecţie contra căpuşelor, ţânţarilor şi omizilor la locurile de joacă din municipiu;
  • Dezinsecţie contra căpuşelor, ţânţarilor şi omizilor în Parcul Municipal;

 

Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice.

Facem mențiunea că substanțele folosite pentru dezinsecție nu dăunează sănătății umane, ele acționând doar în cazul insectelor si artropodelor.

 

Primaria Câmpia Turzii
Direcția Relații cu Comunitatea

13 Iunie 2019