Actele necesare pentru ţntocmirea contractelor de salubritate

 

1. Pentru persoanele fizice care provin din Asociatiile de propriatari/locatari:
 • copie dupa buletin
 • copie dupa actul de proprietate, daca adresa din buletin nu corespunde cu domiciliul
 • adeverinta de la administratorul blocului privind datoriile de plata a serviciului de salubritate
 • declaratie pe proprie raspundere privind numarul de persoane din fiecare apartament.
 
2. Actele necesare pentru intocmirea contractelor de salubritate pentru persoanele fizice sunt:
 • copie dupa buletin
 • copie dupa actul de proprietate, daca adresa din buletin nu corespunde cu domiciliul
 • declaratie pe proprie raspundere privind numarul de persoane si suprafata curtii si a gradinii.
 
 
 
3.Societati comerciale:
 • copie dupa certificatul de inregistrare emis de ORC;
 • copie dupa certificatul constatator daca punctul de lucru este situat la alta adresa decat sediul societatii;
 • dovada platitor de TVA;
 • cod IBAN (cont bancar)
 • numar telefon al reprezentantului legal
 • copie act identitate reprezentant legal
 

 

03 Iunie 2013