╬n atenţia beneficiarilor serviciului de salubritate

Prin prezenta aducem la cunoştinţa beneficiarilor serviciului de salubritate că societatea noastră a demarat o acţiune amplă de refacere şi inscripţionare a recipientelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor, precum şi dezinfecţia punctelor de colectare selectivă a deşeurilor, având drept obiectiv implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile de la populaţie: hârtie şi carton, plastic (PET-uri), altele, pentru reducerea cantităţii de deşeuri supuse eliminării finale, în condiţii de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

Adresăm beneficiarilor serviciului, rugămintea de a-şi da concursul pentru atingerea acestui obiectiv, colectând selectiv deşeurile conform inscripţiilor de pe recipientele pentru colectare selectivă.

În speranţa unei reuşite a acestui demers, vă mulţumim.

DIRECTOR GENERAL
ec. ŞANDRU Ioan Lucian

03 Iunie 2013